Rus og avhengighet

De aller fleste kommer i løpet av livet i en situasjon det er vanskelig å diskutere med sine nærmeste om, enten dette er hjemme eller på jobben.  Et eksempel kan være rusproblematikk og konsekvenser av dette.

Ledere og medarbeidere kommer fra tid til annen i vanskelige situasjoner det kan være vanskelig å komme ut av uten hjelp. Dette kan være etiske utfordringer, økonomiske problemer, eller andre utfordringer der man trenger en sparringspartner.

Det kan ofte oppleves krevende og til tider umulig å komme ut av en slik situasjon uten hjelp.

Ta kontakt med oss for en konfidensiell samtale