Hvordan kommunisere best mulig?

Har du noen gang åpnet en melding fra en venn eller kollega og feiltolket ordene du leser?

Du er ikke alene om det.  Mehrabians kommunikasjonsmodell (Mehrabian 1967) antyder at folk har en tendens til å reagere på kroppsspråk og tonefall fremfor ordvalg, spesielt hvis kommunikasjonen er knyttet til følelser. Kun 7 prosent av et budskap formidles gjennom ordene du velger. De andre 93 prosentene består av ansiktsuttrykk/ tonefall (38 prosent) og kroppsspråk (55 prosent).

Med venner, kollegaer, i parforhold

I situasjoner med direkte kommunikasjon som omhandlet følelser og holdninger, er ansiktsuttrykk det viktigste elementet, etterfulgt av tonefall. Selve ordene som blir sagt, er minst viktige.

Digitale meldinger: SMS, e-post etc

Modellen er nyttig å ha i tankene når du sender informasjon som kan berøre følelser og holdninger. I disse situasjonene, uten innspill fra ansiktsuttrykk eller tonefall, må du være ekstra forsiktig med å velge ordene i meldingen. Tips: Bruk uttrykks ikoner når du skriver en uformell melding.

I telefonsamtaler

Du har kanskje tatt deg selv i å gestikulere når du prater i telefonen. I telefonsamtaler vil tonefallet og ordvalget ditt ha større innvirkning. Vær oppmerksom på tonen din når du snakker, og velg ordene dine nøye. Sørg for at ordene og tonefall samsvarer med din faktiske intensjon og budskap. Dette er selvfølgelig spesielt viktig når du snakker om et svært sensitivt eller emosjonelt tema.

I et møte

Når du snakker om ditt engasjement for et prosjekt, vil kroppsspråk og ansiktsuttrykk formidle dine følelser langt mer enn ordene du snakker. Hvis publikum trenger å overbevises, vil måten du leverer budskapet ditt på være veldig viktig.