Hvordan håndtere konflikter?

En konflikt er kollisjon mellom interesser, verdier, handlinger eller retninger (Edward de Bono).

Konflikter handler om sak og ikke om person.

Måten du bruker språket på eller kommuniserer kan være konfliktskapende. Vil du løse konflikter, må du tilpasse språket litt enkelt sagt. Når språket skaper motsetninger, kan språket også brukes til å løse opp i motsetningene.

Konflikthåndtering bør du lære deg først som sist. Evne til å forstå og forebygge konflikter gjør hverdagen lettere, og øker sannsynligheten for at du når de resultatene du ønsker.

Konflikter vil alltid være en del av livet. Konflikthåndtering og begrepet forhandling hører tett sammen. En grunnleggende årsak til begrepet forhandling er at ikke alle deler våre synspunkter. I en forhandling er vi oftest interessert i å få gjennom våre egne synspunkter.

Forhandlingen handler om å finne en vinn – vinn situasjon for begge parter. Her må du være villig til å gi og ta. Evne til å gi handler mye om raushet, og ikke alltid ha rett. 

«Skal du hele tiden vinne kampen, taper du krigen».


I dette bildet er det tre oppfattelsesdimensjoner. 6, 9 og du som ser dette som tredjepart. Å bruke en nøytral tredjepart som mekler kan hjelpe til å løse opp i situasjonen.