Hvordan coache meg selv?

Det er press på oss alle for å lykkes. Dette kan være press fra andre, eller press vi legger på oss selv for å møte egne forventninger. Noen velger å gå til en coach eller veileder for å ha noen å sparre med. Ikke alle har den muligheten.

Selv-coaching er en viktig form for egenomsorg. Dette er en mental øvelse for selvrefleksjon som kan brukes på alle delene av livet. I dag er selv-coaching en nødvendighet.