Hvem er jeg

Enkelt fortalt handler personlighet om hvordan vi mennesker tenker, handler og føler på tvers av forskjellige situasjoner.

Psykologer er stort sett enige om fem grunnleggende personlighetstrekk («The big five»). Femfaktor-modellen er blitt en universell modell på tvers av kulturer, aldersgrupper, etnisitet og landegrenser, og brukes i dag over hele verden. «Alle» har ulik grad av

  • Utadvendthet
  • Åpenhet
  • Planmessighet
  • Omgjengelighet/ medmenneskelighet
  • Følelsesmessig stabilitet/nevrotisisme

Personlighetstester og preferanseanalyser kan bidra til å forstå hvordan vi mennesker er forskjellige fra hverandre. De kan også hjelpe oss til å bli mer kjent med oss selv, hva vi har talent for å gjøre, og å forstå andre.

Preferanser

Personlighet og preferanser henger sammen. Preferanser handler om hva du foretrekker – når du kan velge. Eksempel:

  • Hvis du kan velge, henter du oftest energi med andre eller i eget selskap?
  • Hvis du kan velge, tar du beslutninger med hjertet eller hodet?

Det er utviklet flere modeller knyttet til og preferanser. En av modellene som blir oftest brukt er Jungs Type Indikator. Myers-Briggs type indikator bygger på samme prinsippet.

Indikatoren brukes ofte innen karriereutvikling, teamutvikling, lederutvikling, personlig utvikling og konflikthåndtering.

Det finnes flere nettsteder som tilbyr en gratis preferanseanalyse.

www.16personalities.com

www.personalitymax.com

Profilanalyser

I arbeidslivet brukes slike profilanalyser mer og mer. Dette for å sikre at man ansetter rett person til å håndtere jobben.

Personlighetstester - eller profilanalyser - kan ikke fortelle deg hvem du er. Det er kun du som vet hvem du er. Profilanalyser kan si noe om dine personlighetstrekk i forhold til andre. Eksempel:

  • Du være mer utadvendt enn de du sammenliknes med
  • Du kan mindre strukturert, men mer fleksibel enn de du sammenliknes med