Holdninger og verdier

Personlige verdier handler om hvordan du skiller mellom det som oppleves «bra» og «dårlig»

Du har sannsynligvis plukket opp verdiene dine fra hvordan og hvor du ble oppdratt. Dine foreldre eller primære omsorgsperson, søsken, skole, venner, samfunn, kultur, religion, ditt hjemland - alle disse faktorene bidrar i hvordan personlige verdier dannes.

Ditt personlige verdisystem er summen av alle dine personlige verdier. Sammen former de hvordan du samhandler med verden rundt deg.

Du har sannsynligvis noen veiledende prinsipper i livet ditt for hvordan du tar beslutninger og hvilke mål du setter deg. Dette er dine kjerneverdier.

Felles kjerneverdier er avgjørende for sosial samhørighet, men de kan også føre til konflikt eller diskriminering.

Kjerneverdiene er relativt stabile gjennom livet. Personlige verdier er i stadig endring. Derfor er det viktig å forstå ditt eget personlige verdisystem og å sjekke inn med verdiene dine regelmessig.

Noen ganger holder vi verdier som virker riktige, men som ikke har blitt testet. Før du får barn tenker du for eksempel kanskje at du verdsetter orden og forutsigbarhet. To barn senere kan du innse at andre verdier som latter, fleksibilitet eller kreativt uttrykk betyr mye mer for deg.